DFB København © 2010 • Privacy Policy

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre i København

v/ Formand Gert Poulsen

Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene, tlf. 4656 2574

 

Kontingent for 2017 til hovedselskabet på 250 kr. kan indbetales på

giro 900 4890 eller Danske Bank reg.nr. 1551 konto 0009004890.

 

 

HUSK ældre brødres skovtur tirsdag d. 29. august 2017.

 

Tilmelding senest 20. august 2017.

 

Brødre under 60 år og påhæng kan deltage mod betaling.

 

Billede fra Soldatens Flagdag 5.9.

Kegleklubben »

Vi mødes hver onsdag på Fuglebækvej 2 C, 1. sal til lidt hyggelig samvær og et spil billiard.

Skytteafd. »

Vi skyder udendørs på 50 m og 200 m om sommeren på Skydebane Vest i Hedehusene.

Derudover kan der skydes 15m indendørs hver onsdag fra kl. 18.30 i Tårnby Skytteforening beliggende Amagerlandevej 221, 2770 Kastrup.

Kontingent på 60 kr. kan indbetales på Nordea reg.nr. 2105 konto 8250 016 175.