DFB København © 2010 • Privacy Policy

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre i København

v/ Formand Gert Poulsen

Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene, tlf. 4656 2574

Kontingent for 2016 til hovedselskabet på 250 kr. kan indbetales på

Giro 900 4890 eller Danske Bank reg.nr.1551 konto 900 4890

Kegleklubben »

Vi mødes hver onsdag på Fuglebækvej 2 C, 1. sal til lidt hyggelig samvær og et spil billiard.

Skytteafd. »

Vi skyder udendørs på 50 m og 200 m om sommeren på Skydebane Vest i Hedehusene.

Derudover kan der skydes 15m indendørs hver onsdag fra kl. 18.30 i Tårnby Skytteforening beliggende Amagerlandevej 221, 2770 Kastrup.

Kontingent på 60 kr. kan indbetales på Nordea reg.nr. 2105 konto 8250 016 175.

 

HUSK: Keglerne afholder juleafslutning

 

TID: Onsdag d. 7. december 2016

 

STED: Fuglebækvej 2 C, 1.sal, 2770 Kastrup.

 

Billede fra Soldatens Flagdag 5.9.