Hjem

Selskabet De Danske Forsvarsbrødre i København

v/ Formand Gert Poulsen

Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene, tlf. 4656 2574

 

Kontingent til hovedselskabet på 250 kr. kan indbetales på

giro 900 4890 eller Danske Bank reg.nr. 1551 konto 0009004890.

 

Kegleklubben »

Vi mødes hver onsdag på Fuglebækvej 2 C, 1. sal til lidt hyggelig samvær og et spil billiard.

Skytteafd. »

Vi skyder udendørs på 50 m og 200 m om sommeren på Skydebane Vest i Hedehusene.

Derudover kan der skydes 15m indendørs hver onsdag fra kl. 18.30 i Tårnby Skytteforening beliggende Amagerlandevej 221, 2770 Kastrup.

Kontingent på 60 kr. kan indbetales på Nordea reg.nr. 2105 konto 8250 016 175.

(kun skytter med våben registreret i DFB).


   Onsdag d. 12/6 er sidste mødeaften før vi holder sommer lukket.


   Onsdag d. 7/8 er første mødeaften efter sommerferien.


   Torsdag d. 29/8 kranselægning på Bispebjerg Kirkegård kl. 9.00


   Torsdag d. 5/9 'Soldatens flagdag' begynder med andagt i Taastrup Nykirke

   kl. 10 og march med flag og musik gennem Taastrup Hovedgade ca. kl. 10.40.


   Fredag d. 4/10 jubilar middag (indbydelse følger)

    

   Billede fra Soldatens Flagdag 5.9.

   DFB København © 2010 • Privacy Policy

   Bestyrelsen for DFB København:


   Formand: Gert Poulsen

   Øvrig bestyrelse:

   Allan Jensen, Michael Jørgensen, Jytte Pedersen, Susanne Frantzen, Frank Rønne,

   Poul Lamhauge og Susanne Poulsen

   Selskabet's tidligere formænd:

   1879 - 1888   Kaptajn Michael Gjørup

   1888 - 1909   Oldermand Vilhelm Juul

   1909 - 1913   Kaptajn Fabrikant L. Weihe

   1913 - 1927   Kaptajn R. C. Schøler

   1927 - 1943   Folketingsmand, forpagter J. Ulrich

   1943 - 1946   Kaptajn Arne Stevns

   1946 - 1971   Godsejer, ingeniør Oliver Sandberg

   1971 - 1986   Plantageejer Ove V. Andersen

   1986 - 2002   Vognmand Gert Plambeck

   2002 - 2004   Faglærer Flemming Johansen

   2004 -           Tømrermester Gert Poulsen